Aktualnie ratujemy
Prawo łowieckie - żądamy zmian

Łowiectwo w Polsce zatraciło swój pierwotny kierunek działań zmierzających do utrzymania równowagi biologicznej w lasach. Opiekuńczość myśliwych przerodziła się w krwawe hobby, gdzie liczy się adrenalina, a nie dobro zwierząt. Z przykrością obserwujemy jak splot złych decyzji opartych na emocjach, a nie racjonalne przesłanki przyczynia się do rozluźnienia więzi z przyrodą, a tym samym także jej ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Dlatego domagamy się zmian przepisów w ustawie o prawie łowieckim. Dostrzegamy bowiem w obecnym kształcie ustawy próbę wzmocnienia pozycji myśliwych nie w celu niesienia pomocy, ale w celu realizowania tego krwawego hobby bez żadnych ograniczeń.

PODPISZ PETYCJĘ - http://prawolowieckie.podpisuje.to/petycja


Znowelizowana ustawa o prawie łowieckim wprowadza szereg kontrowersyjnych przepisów, które wpływają na bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt przebywających na terenie lasów oraz parków w czasie trwania polowań. Także, co istotne dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw zwierząt, ogranicza możliwości interwencji w trakcie ich trwania. Wczytując się przepisy ustawy, można odnieść wrażenie, że została zachwiana równowaga między organizacjami zrzeszającymi aktywistów pro-zwierzęcych a Polskim Związkiem Łowieckim na korzyść tego drugiego. Wynika to między innymi z kilku punktów, z którymi się nie zgadzamy i przeciwko, którym pragniemy zaprotestować. Pierwszym i być może najważniejszym jest umożliwienie myśliwym prowadzenia polowań na terenie parków narodowych. Dzieje się tak dzięki zmianom w art. 34, który obecnie brzmi: Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, przekłada się to na brzmienie art.8: Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, odbywają się na zasadach określonych w ustawie oraz zgodnie z obowiązującymi okresami polowań, warunkami wykonywania polowań i zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, o których mowa w art. 34 pkt 4. Oznacza to, że myśliwi otrzymują w ten sposób możliwość wstępu tam, gdzie do tej pory nie mogli prowadzić polowań.

Kolejnym elementem jest umożliwienie nakładania kar na osoby utrudniające polowanie: kto umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania podlega karze grzywny. Także jeśli akurat spacerujesz po lesie lub znajdujesz się na obszarze, na którym odbywa się polowanie, a twoje zachowanie nie spodoba się biorącym w nim udział myśliwym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz musiał zapłacić.

Jesteśmy przekonani o tendencjach zmierzających do ułatwienia organizowania polowań, co może negatywnie odbić się nie tylko na życiu, ale także i zdrowiu zwierząt.
Pragnąc skutecznej ochrony oraz wzmocnienia dobrostanu wszystkich zwierząt, nie sposób przejść nad tym problemem obojętnie.
Jesteśmy przekonani, że tylko Państwa głos może wesprzeć nas wszystkich w walce o konieczne zmiany w ustawie, które wychodzić będą naprzeciw faktycznej ochronie przyrody w Polsce.

Zdjęcia

Zgłoszenie o wsparcie Wesprzyj polskie konie Mini Farma Eko Klub Księga gości Adopcja realna Adopcja wirtualna Metamorfozy Galeria zdjęć Kwestarnia Paka dla zwierzaka Folwark zwierzęcy Sklep charytatywny
Kontakt
Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

psy@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488

PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)
Jeśli chcesz zostać szybko poinformowany o wyniku akcji - podaj w tytule wpłaty dodatkowo swój nr telefonu. Zadzwonimy lub otrzymasz sms!
Zobacz zasady ochrony danych osobowych Zamknij powiadomienie