Aktualnie ratujemy
Dziś Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Dzień 3 marca został ustanowiony Światowym Dniem Dzikiej Przyrody w 2013 r. podczas 68 zgromadzenia ONZ. Data ta nie została wybrana przypadkowo. To 3 marca 1973 roku został przyjęty tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), której głównym celem jest kontrola, redukcja lub całkowita eliminacja handlu zwierzętami, których dalsza eksploatacja w naturalnym środowisku byłaby zagrożeniem dla przetrwania danego gatunku.  Polska ratyfikowała Konwencje 12 grudnia 1989 r., a weszła ona w życie 12 marca 1990r.

Tegoroczna edycja Światowego Dzień Dzikiej Przyrody odbywa się pod hasłem

"Przyszłość przyrody jest w naszych rękach." Największe zagrożenia dla przyrody jest utrata siedlisk oraz nadmierny wypas, rolnictwo i rozwój. Kłusownictwo i przemyt dzikich zwierząt napędzany przez zorganizowane grupy przestępcze stanowią najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt.  Sekretarz generalny CITES - Johna E. Scanlona zwraca uwagę, że "obecny kryzys nie jest zjawiskiem naturalnym - w odróżnieniu od suszy, powodzi lub cyklonu. Jest bezpośrednim wynikiem działań ludzi. Ludzie są przyczyną tego zagrożenia i to ludzie muszą znaleźć rozwiązanie, a obojętność, chciwość i ignorancja tylko go pogłębiają. 3 marca jest szansą dla nas wszystkich - bez względu na to, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy - zobowiążmy się do zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla dzikich zwierząt i roślin, a także dla siebie. Nasz zbiorowy sukces będzie polegać na indywidualnych działaniach podejmowanych przez każdego z nas - przez Ciebie i przeze mnie."

Zdjęcia

Zgłoszenie o wsparcie Wesprzyj polskie konie Mini Farma Klub Centaurusa Księga gości Adopcja realna Adopcja wirtualna Metamorfozy Galeria zdjęć Kwestarnia Paka dla zwierzaka Folwark zwierzęcy
Kontakt
Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

psy@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488

PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)
Jeśli chcesz zostać szybko poinformowany o wyniku akcji - podaj w tytule wpłaty dodatkowo swój nr telefonu. Zadzwonimy lub otrzymasz sms!
Zobacz zasady ochrony danych osobowych Zamknij powiadomienie